Recreatie(terreinen) en jachthavens

Recreatie(terreinen) en jachthavens

De recreatiesector staat voor grote aanpassingen. De pleziervaart ondervindt een terugloop van botenbezitters, het aantal golfers neemt af en recreatieve verblijfsparken zijn verouderd. Zij worden reelmatig gebruikt voor permanent wonen of arbeidsmigranten. Je ziet verschuivingen van doelgroepen en dat betekent dat er met de inrichting van het terrein op ingespeeld moet worden. Creativiteit, uniciteit en flexibiliteit zijn hierbij sleutelbegrippen. Door ontwerpend onderzoek kunnen wij als bureau u bij uw bedrijfsvoering ondersteunen en vorm geven aan uw besluiten voor de toekomst.