Natuur- en bosontwikkeling

Natuur- en bosontwikkeling

Voor de ontwikkeling van nieuwe natuur of van bos begin je nooit met een nieuw terrein. Zo’n gebied heeft altijd een historie. Die gebruiken wij als kapstok voor de nieuwe toekomst van de plek. Vanuit het landschap verbinden wij gegevenheden zoals grondslag, water en (archeologische) bodemwaarden aan de wensen vanuit ecologie, een duurzaam watersysteem en recreatie. Om een goed plan te maken, is het zaak om al die verschillende aspecten met elkaar te verbinden, zodat er een balans ontstaat.