Landschappelijke inpassing infrastructuur

Landschappelijke inpassing infrastructuur

Infralijnen zoals wegen, spoorbanen, dijken en hoogspanningskabels zijn van grote invloed op het landschap. Enerzijds ontsluiten zij het landschap waardoor het beleefd kan worden, anderzijds wordt het landschap doorsneden, waardoor ruimtelijke en fysieke kwaliteit teloor gaat. Onze insteek is het vestigen van aandacht op dwarsstructuren en verbindingen, en op de herkenbaarheid van het landschap in het wegprofiel. Een goede landschappelijke inpassing zorgt voor een kwaliteitsslag met meerwaarde voor zowel de infrastructuur als het omringende landschap.