Cultuurhistorische landschappen

Cultuurhistorische landschappen

Nederland is een cultuurlandschap en daarmee is bij nieuwe landschappelijke ontwikkelingen de cultuurhistorie vrijwel altijd een factor van belang. Een zorgvuldige benadering, waarbij cultuurhistorische waarden worden ingebracht bij nieuwe ontwikkelingen, is onze landschapsarchitecten en ontwerpers op het lijf geschreven. Zij kunnen u de kwaliteiten duiden en dat ook op herkenbare wijze vertalen naar de nieuwe werkelijkheden bij planvorming, zodat ons nageslacht kan blijven genieten van de rijke historie van het Nederlandse Landschap.