Start herontwikkeling locatie De Zevenster Zeewolde

Basisschool De Zevenster speelde 30 jaar lang een belangrijke rol voor kinderen, ouders en docenten, als plek om te leren, te spelen en elkaar te ontmoeten. De school had, samen met de dierenweide en de speelplek, een belangrijke functie voor de buurt en grote betekenis voor velen die in Zeewolde opgroeiden. Anderhalf jaar geleden moest de school de deuren sluiten en inmiddels is het pand gesloopt. De locatie is nu beschikbaar voor nieuwe functies.

Hoe kan deze plek opnieuw betekenis krijgen voor de buurt en het dorp? De gemeente is als grondeigenaar van mening dat de inwoners van Zeewolde dat zelf het beste weten. Daarom heeft zij Bureau Maris, Vormgevers van stad & landschap gevraagd om een vernieuwend proces in gang te zetten. Het doel is daarbij om samen met omwonenden en belanghebbenden te onderzoeken hoe deze plek een opnieuw een meerwaarde voor de buurt en Zeewolde kan vormen.

Met een enquête, ingevuld door 375 inwoners van Zeewolde, is dit proces voortvarend van start gegaan.

De komende tijd verschijnen er regelmatig berichten over de voortgang, de plannen en het uiteindelijke resultaat: een nieuwe toekomst voor de locatie van De Zevenster.