Meepraten over ontwerpschetsen voor De Zevenster

In Zeewolde werken we in een interactief planproces samen met omwonenden en belanghebbenden aan de herontwikkeling van de locatie waar vroeger basisschool De Zevenster stond. De grote respons op de digitale enquête en gesprekken met omwonenden tijdens de eerste participatieavond leverden veel informatie op. Belangrijke input over hoe deze plek opnieuw betekenis kan krijgen voor de buurt en voor het dorp. Met deze gegevens heeft Bureau Maris drie modellen opgesteld voor een mogelijke inrichting van het plangebied.

Op 25 september 2019 ontmoetten we geïnteresseerde bewoners voor de tweede participatieavond en bespraken we samen de drie modellen. Na de plenaire presentatie en vragenronde was er ruimte om ook één op één toelichtingen te geven en discussie te voeren. De sfeer van de avond was opbouwend en aanwezigen waren positief-kritisch.

In een individuele reactieronde gaven de aanwezigen per model aan wat hen aansprak en in hoeverre zij dit passend vinden op de locatie en in Zeewolde. Dit leidde tot geanimeerde gesprekken met de ontwerpers en tussen de bewoners onderling. Deze gesprekken gingen over de verschillende aspecten van de modellen en over de voor- en nadelen van de verschillen voor thema’s als sfeer, verkeersontsluiting, groen & water en wonen.
Tot besluit van de avond werd er gestemd over een voorkeursmodel, of combinatie van modellen.

De gemotiveerde voorkeuren en alle overige opmerkingen neemt Bureau Maris mee in de volgende ontwerpronde en het advies aan de gemeente. Alle aanwezigen bedanken we hartelijk bedankt voor hun inbreng.