Samenvoorzienend erfwonen derde ronde

Voor deze bijeenkomst hadden we iedereen gevraagd hun idee van Samenvoorzienend erfwonen te verwoorden of verbeelden aan de anderen. Het doel was een vonk te doen ontbranden, waardoor individuele dromen zouden kunnen uitgroeien tot groepsdromen, met de intentie om gestalte te geven aan Samenvoorzienend Erfwonen Zeewolde.

Het was even improviseren omdat er weer nieuwe belangstellenden waren voor wie dit idee helemaal nieuw is. Deze mensen hadden uiteraard geen presentatie voorbereid. Ook had zich een aantal mensen afgemeld, die één of twee keer geweest waren. De redenen waren uiteenlopend, een aantal vindt dit geen begaanbare weg voor zichzelf en anderen waren verhinderd. Er waren een paar presentaties. Eén met het dorpje van Asterix & Obelix als metafoor over hoe zo’n minisamenleving in elkaar zit. Er is enthousiasme over nabuurschap, deels eigen voedsel verbouwen, openbaarheid en over een toegevoegde waarde voor de samenleving. Er is zeker idealisme over de sociale invulling terwijl iedereen zeer gesteld is op zijn privacy. Dat kan ook goed samengaan. Er is ook visie over extra te ontwikkelen activiteiten als bed&ontbijt, atelier, pluktuin etc.

We kunnen na deze avond een voorlopige conclusie trekken. De meeste mensen stappen liever in een verder uitgewerkt plan, dan het wiel uit te vinden vanaf de basis. Er is meer behoefte aan houvast dan aan tijdrovend pionierswerk. Er is in deze drie bijeenkomsten nog geen echte groep ontstaan en dat is misschien ook teveel gevraagd als je als bureau zelf een idee lanceert en daar mensen bij gaat werven. Alleen als mensen zich sterk verbonden voelen door een ideologie kan dit van onderaf ontstaan. Er is dus nog onvoldoende draagvlak om een vereniging op te richten. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk iets losgemaakt is bij mensen over een nieuwe kijk op wonen en samenleven.

Omdat er veel overeenkomsten zijn in de wensen die deze mensen hebben zou het mooi zijn als ze contact houden zodat er op termijn een breder draagvlak ontstaat waar een groep uit zou kunnen groeien. Het enthousiasme over dit gedachtegoed is groot, ook bij mensen die dit niet voor zichzelf willen ontwikkelen. Daar zitten kansen voor de toekomst. Ondertussen beraden wij ons over het gelopen proces en gaan we op zoek naar een manier om bij gemeenten meer draagvlak te creëren. De input van alle belangstellenden geeft een beeld van waar we staan in deze zoektocht en is zeker aanleiding voor een aantal goede gesprekken.