Eervolle vermelding

De waardering voor de actuele thematiek en de mogelijkheid die het voorstel biedt om het buitensportseizoen te verlengen door een combinatie met binnensporten te maken, leverde de samenwerking van Bureau Maris & René Smit Architecten een eervolle vermelding op.