Henslare Putten

Om het bedrijventerrein Keizerswoert beter bereikbaar te maken, zijn aanpassingen aan de huidige ontsluiting gedaan om het grootschalige (vracht)verkeer uit de kern van Putten te weren. Gemeente Putten heeft Bureau Maris gevraagd om voor de tweede fase van Henslare een definitief ontwerp te maken voor de groene inrichting en de groen technische uitwerking.

Het kampenlandschap bestaat uit kleinschalige percelen die gescheiden worden door houtsingels. Deze houtsingels hebben we gecombineerd met laanbeplanting. De laanbeplanting hebben we in een bijzondere manier aangeplant, waarbij de bomen in de buurt van de houtsingels dichter op elkaar staan en in het open gebied verder uit elkaar. Dit vergroot de leesbaarheid van het landschap. Aan de noordzijde komt de Henslare uit op de Stationsstraat. Hier worden de lindes doorgezet. Hiermee wordt verbinding gelegd met de beplanting in het dorp en wijkt de beplanting af van de bestaande groenstructuur langs de Henslare.

Naast het aanplanten van de bomenlanen is het voorstel om de hagen van veldesdoorn door te zetten vanaf de eerste fase van Henslare. Hierdoor wordt er één totaalbeeld gecreëerd. Deze hagen tussen de fietspaden en de rijbanen zorgen voor een sterke, begeleidende groenstructuur en voor meer veiligheid voor de fietsers. Ook wordt er op enkele plekken bosplantsoen als onderbegroeiing aangeplant. Dit bosplantsoen bestaat uit een mix van hazelaar, hondsroos, hulst, Gelderse roos en vuilboom. Dit zijn inheemse soorten die van oorsprong voorkomen in het gebied en die tevens zorgen voor een verhoogde biodiversiteit langs de randweg.

 

Inloopavond groene inrichting Henslare Putten

Op 12 december 2017 is een inloopbijeenkomst gehouden waar omwonenden en belangstellenden de plannen voor de groene inrichting van de Henslare en het westelijk gedeelte van de Stationsstraat in konden inzien en hun ideeën en/of opmerkingen op reactieformulieren konden achterlaten.

(meer…)