Hofstraatbuurt Wilp

In de vorm van een "gespikkelde wijkvernieuwing" van deze naoorlogse woonbuurt, is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de buurt als geheel die in verschillende kleine fases ("spikkels") tot ontwikkeling zal komen. Hierdoor is het plan goed faseerbaar, keren bewoners terug naar een nieuwe woning in dezelfde straat, zijn nagenoeg geen tijdelijke verhuizingen noodzakelijk, kunnen kosten laag blijven en kan de ondergrondse infra zoveel mogelijk blijven liggen.  

EVE Architecten verzorgde de architectonische uitwerking van de woningen en de eerste contouren van het plan zijn in samenwerking met de stedenbouwkundige Jan Metz ontworpen. Gekozen is voor een stedenbouwkundig plan met een orthogonale opbouw van rechte wegen, geënt op bestaande wegen (de Hofstraat en Nieuweweg).  Deze vormkeuze maakt een efficiënte en heldere indeling mogelijk waardoor er meer ruimte overblijft voor openbaar groen. In het ontwerp zijn twee centrale groene ruimtes gecreëerd vóór de woningen. Door inpassing van bestaande waardevolle beplanting en aanplant van nieuwe bomen, hagen, struweel en gazon krijgt de buurt de sfeer van een tuindorp. De woonbuurt krijgt een eigen identiteit door een afwijkende stedenbouwkundige opbouw en architectuur ten opzichte van de omgeving. De historische bebouwingsstructuur langs de Dorpstraat wordt ook hersteld door de bestaande rijtjeshuizen te vervangen door vrijstaande woningen. In het plan wordt een nieuwe woonbuurt met een eigen gezicht gemaakt waarbij tevens de bestaande oude dorpsstructuur kon worden hersteld.

Feestelijke Opening Hofstraatbuurt Wilp

Op 13 maart 2014 werd de wijkvernieuwing rond de Hofstraat in Wilp feestelijk geopend. Voor dit project werkten wij vanaf 2008 aan het stedenbouwkundig plan, het ontwerp openbare ruimte en de werkvoorbereiding.