Op ’t Erf Dronten

Ook in ons jubileumjaar houden wij u graag op de hoogte van onze projecten. Dit keer presenteren wij u Op ‘t Erf in Dronten. Voor Drie Gilden Ontwikkeling hebben wij het verkavelingsplan en de openbare ruimte ontworpen.

Op ‘t Erf refereert aan de historie van Flevoland en met name aan de ontstaansgeschiedenis van Dronten en zijn buitengebied. Je zou kunnen zeggen dat met dit stukje dorpsbouwkunde de achtergrond van de eerste pioniers zichtbaar wordt gemaakt. Het erf en de woningen zijn ingebed in een groene omgeving. De kenmerkende beplantingssingel rondom het erf geeft een ruimtelijk woongevoel. In de verkaveling van het plan is gekozen voor een ensemble waarbij wat robuustere ‘schuurwoningen’ worden afgewisseld met kleinere wooneenheden. Elke woning grenst direct aan het centrale erf en het vele groen. Hiermee wordt “Op ’t Erf” een prachtige plek en een bijzonder buurtje om te wonen.

Met vriendelijke groet,

Het team van Bureau Maris