Bureau Maris vriend van het USI

Het Utrecht Sustainability Institute draagt als platform voor kennisdeling, inspiratie en maatschappelijk debat bij aan duurzame stedelijke ontwikkeling. Bureau Maris is met ingang van 2019 vriend van het USI. Wij kijken ernaar uit om met deze samenwerking onze bijdrage aan circulaire processen in stad en regio te vergroten.

In samenwerking met USI, MEX Architects en woningcorporatie Bo-Ex stelde Bureau Maris een collage op voor Inside Out. Dit project is erop gericht een modulair renovatiesysteem te ontwikkelen, om hoogbouwflats energieleverend te maken.

Met de benadering van de Levende Stad wordt dit technische renovatietraject aangegrepen om andere kansen voor verbetering te benutten. Kansen voor de interactie van het gebouw met de omgeving en de inrichting van de openbare ruimte. Zo ontstaat er meer ruimte voor jong en oud om elkaar te ontmoeten in een aantrekkelijke groene omgeving, om samen te tuinieren, te picknicken en te sporten. Transparante kiosken brengen gesloten kopgevels tot leven en bieden ruimte voor een buurtwinkel of dienstverlening. De vele parkeerplaatsen maken plaats voor elektrische deelauto’s, openbaar vervoer en overdekte stallingslocaties voor fietsen. De buitenruimte biedt plaats voor een waterspeelplek en ecologisch ingericht groen dat een gevarieerd beeld biedt.

Met de collage heeft Bureau Maris verbeeld hoe de sfeer rondom de energieleverende flats ingrijpend kan verbeteren. Op deze manier draagt een investering in duurzame energie ook bij aan de sociale samenhang in de wijk, de woonkwaliteit bij een veranderend klimaat en de gezondheid van de bewoners.