Borgerswold Veendam

Wij houden u graag op de hoogte van onze projecten. Dit keer het landschappelijke cascoplan van het Borgerswold in Veendam. Met het openstellen van de voormalige vuilstortlocatie zijn de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe recreatieve bedrijven in het gebied onderzocht en samengebracht in één integraal plan. Met dit plan wordt het noordelijke deel van het Borgerswold in de komende 15 jaar verder tot ontwikkeling gebracht tot een aantrekkelijk en veerkrachtig recreatiegebied van Veendam.

Voor meer informatie over het Borgerswold kunt u het project bekijken.

Met vriendelijke groet,
Het team van Bureau Maris