Henslare, Putten

‘Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.’ – Confucius

Naast onze projecten lichten wij ook graag duurzaamheidsthema’s toe waarmee Bureau Maris werkt. Het thema van deze kaart is ‘Bomen’. Sinds 2011 houden wij in een bomenbalans bij hoeveel bomen er jaarlijks in onze plannen zijn geplant en hoeveel CO2 deze bomen hebben opgenomen. De huidige opname is 91.820 kg CO2. De recente bomenbalans vindt u op onze website. Bomen hebben een grote waarde voor het landschap, de biodiversiteit en beleving. Op deze ansicht een foto van de ontsluitingsweg Henslare in Putten (landschappelijke inpassing door Bureau Maris).

Wat voegen de bomen en beplanting daar toe? Het groen biedt een toevluchtsoord voor vogels, vlinders en insecten, filtert schadelijk fijnstof uit de lucht, legt CO2 vast én bomen werken verkoelend voor de omgeving door schaduw en verdamping. Daarnaast geven bomen richting en herkenbaarheid aan wegen waarmee ze een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. De lage haag gecombineerd met bomen vormt een veilige barrière tussen het langzame en gemotoriseerde verkeer en tegelijkertijd versterkt dit het karakter van de route.

Wij wensen u een fijne zomervakantie!