Vogelbuurt Wolvega

Voor drie kleinere publieke verblijfsruimtes en het meer parkachtige Pieter Stuyvesantplantsoen in de Vogelbuurt te Wolvega is Bureau Maris gevraagd de inrichting vorm te geven. In samenwerking met de gemeente en de betrokken buurtcommissies zijn twee modellen per plantsoen tot stand gekomen die aan de bewoners zijn gepresenteerd. De bewoners hebben hun voorkeur uitgebracht op het gewenste model. Deze modellen zijn uitgewerkt tot inrichtingsplannen.

De vormgeving van het Pieter Stuyvesantplantsoen is gebaseerd op de bewegingen van de zee. De reizen van Stuyvesant vormden hiervoor de inspiratiebron. Tevens bieden de amorfe vormen, uitgewerkt met brede trottoirbanden, straatbakstenen en vaste planten borders, de mogelijkheid om een zachte overgang te maken tussen de straat en het pleingedeelte. Verschillende functies zijn met elkaar verweven, waardoor een samenhangende ruimte is ontstaan.

Om een beeld te krijgen van de gewenste speeltoestellen hebben de bewoners een enquêteformulier ingevuld. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt als randvoorwaarden en zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in het Definitief Ontwerp.

In aansluiting op het ontwerptraject heeft ons bureau de werkvoorbereiding en directievoering inclusief het dagelijks toezicht op de aanleg verzorgd.