Visie Fietsstructuur Urk

Duurzaam denken en doen betekent soms dat een op het oog kleinschalige vraag leidt tot veranderingen op structuurniveau. Dit deed zich voor bij één van onze projecten op Urk.

Urk is een echt fietsdorp en dat moet zo blijven. De bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen zorgt echter voor verandering van de fietsstromen. In dat proces leidden vragen over een nieuwe rotonde tot de opdracht aan Bureau Maris om een visie voor de fietsstructuur van heel Urk te schrijven.

In een intensief traject verkenden we een groot aantal varianten voor veilige, comfortabele en prettige fietsverbindingen. Onder meer verkeersveiligheid, gedrag van verschillende typen verkeersdeelnemers en ruimtelijke kwaliteit waren criteria bij de afweging van de varianten.

De interactieve Visie Fietsstructuur Urk vindt de komende tijd zijn weg naar het verkeersbeleid en uitvoering van de rotonde. Hiermee dragen we bij aan een samenhangend, duurzaam veilig fietsnetwerk voor Urk.