Opdracht Toeristische Overstappunten (TOP’s) Provincie Flevoland

De Provincie Flevoland heeft Bureau Maris gevraagd de werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de te ontwikkelen Toeristische Overstappunten (TOP’s) voor geheel Flevoland. Daarbij wordt een verkenning gedaan naar geschikte locaties waar TOP’s gerealiseerd kunnen worden en wordt onderzocht uit welke elementen/voorzieningen een TOP zou moeten bestaan. Zowel afstemming op het toeristisch product, de ligging in het routenetwerk en het toekomstig onderhoud & beheer spelen daarin een rol.

Aanvullend wordt een ‘stippenplan’ vervaardigd voor interessante pleisterplaatsen. Voor zowel de TOP’s als de pleisterplaatsen is het van belang om na te gaan hoe de lokale ondernemers en de zes gemeenten bij het ontwikkelen en realiseren ervan betrokken kunnen worden. Tot slot wordt een bewegwijzerplan met bijbehorende kostenraming opgesteld, zodat de TOP’s en pleisterplaatsen eenvoudig en goed te bereiken zullen zijn.