Groene Kruispunt

Met plezier kijken we terug op de aanleg van ‘Het Groene kruispunt Nuldernauw’, een nevengeul op de kruising van het water (Nuldernauw) en de groene verbinding van Flevoland naar de Veluwe tussen het randmeer en de A28. Het werk is uitgevoerd in opdracht van Gastvrije Randmeren.

Vanuit het schetsontwerp is het plan verder uitgewerkt. Er is 925 m vraatbescherming aangebracht en er zijn 117 palen aangebracht in het randmeer ter afscherming van het natuurgebied. Er zijn 1.200 struiken aangeplant en zo’n 50.000 m3 zand is afgevoerd. Dit zand wordt gebruikt voor een nieuwbouwproject in Harderwijk. Door de geringe rijafstand zijn de vrachtkilometers beperkt en is de milieubelasting minimaal gebleven.

Naast de ontwerpuitwerking hebben we bij deze opdracht de benodigde onderzoeken begeleid en vergunningen aangevraagd. Verder is het plan technisch uitgewerkt, is de aanbesteding door ons verzorgd (bestek) en hebben we de uitvoering begeleid.
Tip: de vormgeving is niet alleen aantrekkelijk voor flora en fauna, maar ook voor recreanten.

Met vriendelijke groet,
Cees, Dianne, Elma, Frank, Hans, Marcel, Marianne, Marlinda, Max en Vera