Opdracht ontwerpvisie groene basis Doornsteeg Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft ons gevraagd een bijdrage te leveren aan het opstellen van de ontwerpvisie voor de grote groengebieden in de nieuwe woonwijk Doornsteeg in Nijkerk. In 2016 zal het inrichtingsplan voor de Beektuin, de Parkzone en de Slinger vormgegeven worden.