Circulaire stedenbouw

Circulaire stedenbouw is een begrip in onze vakwereld. Bureau Maris werkt hier op verschillende niveaus aan, van circulaire materialen, via herinrichting van plekken tot strategieën voor stedelijke ontwikkeling. Hoe dat eruit kan zien hebben we op deze ansicht en in onderstaande video weergegeven.

De beelden maakten wij ter gelegenheid van het WOONevent van LATEI, waarbij 30 jaar vooruit werd gekeken. Elma van Beek hield daar een lezing over de nieuwe kijk op stedenbouw, gebaseerd op circulaire processen in onderlinge samenhang. Daarmee werken we aan een duurzame, Levende Stad. Deze circulaire processen passen wij telkens op een andere manier toe in onze projecten. Afhankelijk van de vraag gaat het om een combinatie van samenwerking en creatieve participatie, herontwikkeling en verduurzaming van een locatie, of het opnieuw gebruiken van gebouwen, materialen en de landschappelijke kwaliteiten van de plek.

Dit pakken wij integraal op: wij formuleren een heldere visie voor een realistisch eindresultaat.

Met vriendelijke groet,
Cees, Dianne, Elma, Frank, Hans, Marcel, Marianne, Marlinda, Tom, Tristan en Vera