Parkresidentie Dronten

Aan de zuidrand van Dronten verrijst de Parkresidentie, een hoogwaardige groene woonomgeving aan de bestaande golfbaan. Bureau Maris werkte aan de diversiteit aan woonsferen die in het plan zijn opgenomen.

De woonsfeer ‘landschappelijk wonen’ lichten we uit: wonen in een groen landschap met een kleinere privé buitenruimte bij de woning. Het natuurlijk ogende landschap met hoogteverschillen is geïnspireerd op een drooggevallen zeebodem met slenken. De beplanting is divers, passend bij de variatie in hoogten en laagten in het landschap. De positionering van woningen zorgt voor fraaie doorkijkjes.
Landschappelijk wonen biedt een mooie kans om vrijstaand te wonen in een uitgekiend ontwerp van gemeenschappelijk groen (VVE).

Met vriendelijke groet,

Cees, Dianne, Elma, Frank, Hans, Marcel, Marianne, Marlinda, Tom en Vera