Herstel rietoevers Hierden en Doornspijk

De aannemer van het grondwerk is met de laatste werkzaamheden bezig tussen Harderwijk en de monding van de Hierdense Beek.

Ze willen graag half maart gereed zijn, want dan zal het zomerpeil ingesteld worden. Hierdoor zal het water zeker 30 cm stijgen. De rijke bovengrond en de rietplaggen zijn verwerkt in de uitbreiding rietzone waterzijde, zodat zich hier snel riet kan ontwikkelen. De zanderige arme ondergrond is verwerkt in een strandwal waar zich schraalgrasland kan ontwikkelen. Schraalgraslanden zijn, ecologisch gezien, erg aantrekkelijk. Voor het begrazen van deze nieuwe natuur door pony’s of paarden, is een nieuwe afrastering met toegangspoorten aangelegd. Een mooi werk raakt op zijn eind. Bureau Maris heeft hier veel energie in gestoken maar kijkt nu al terug op een heel mooi werk.

Meer info over het project en de werkzaamheden? Bekijk de projectpagina van de Rietoevers Hierden en Doornspijk.