Geslaagde jubileum-‘Bundraiser’

Voor ons 25 jarig bestaan in 2023 startten we een Bundraiser. Met de slogan ‘Cooling down the planet’ is het doel van Justdiggit droge gebieden in Afrika weer groen te krijgen. Door kuilen (bunds) te graven wordt waterinfiltratie lokaal mogelijk: regenwater wordt opgevangen in de bunds zodat het water tijd krijgt om te worden geabsorbeerd door de grond die zo weer verzadigd raakt. De natuur gaat verder aan de slag: vegetatie groeit, geulen en begroeiing voorkomen (verdere) bodemerosie en de verdamping van vocht uit de nieuwe begroeiing zorgt voor verkoeling.

Inspirerend! Velen in ons netwerk vonden dat ook, met als resultaat dat onze bundraiser 414 nieuwe bunds heeft opgeleverd. Dat vinden wij een fantastisch geschenk voor ons jubileum.

In ons 26e jaar werken we als bureau geïnspireerd verder aan opgaven met groot effect voor de buitenruimte. Want ook in Nederland maakt aandacht voor het natuurlijk systeem van bodem en water een groot verschil in leef- en woonkwaliteit.

Meer lezen over bunds? Justdiggit.org

Beelden en video: Justdiggit.