Vossestein Doorn

De opdrachtgever heeft ons bureau gevraagd een plan op te stellen dat zich in haar landelijk omgeving zou voegen. Het vrijkomend terrein van de waterzuivering kenmerkt zich door haar landelijk ligging en schurkt aan tegen het bekende Van Gimborn Arboretum en ook een enkele landelijk gelegen woonkavels.

Uitgangspunt voor het te vervaardigen verkavelingsplan is een minimale ingreep zodat zich de toekomstige nieuwe bebouwing, waaronder ook de geplande gemeentewerf, zich zal voegen naar de bestaande structuren met een goed aanvulling van beplantingen, zodat er ook toekomstwaarde in houwopstanden gecreëerd wordt. De huidige entrée van het gebied wordt opgeheven en verlegd zodat een directe verbinding ontstaat met de Driebergsestraatweg. De oude Rijksweg wordt hier ook op aangesloten.

De nieuwe kaveluitgifte zijn in een strook gelegd die de richting van de landschappelijke structuur volgt. Ze wordt ontsloten door een toegangsweg die direct aansluit op de provinciale weg en tevens de entree vormt voor het Van Gimborn Arboretum.

Aan de andere kant van de weg zijn een viertal kavels gepositioneerd die geschikt zijn voor wonen of kleine kantoorpanden. Dit sluit aan op de kleiner korrelgroottes van de bestaande elementen aan deze oostzijde van het plangebied.

De weg vormt de ruggengraat in het plan door (in de toekomst) monumentale bomen en de brede grasbermen. Aan de kant van de bedrijven is een smal voetpad opgenomen. De bomenlaan sluit aan op de sfeer van het landschap in de omgeving. De achterkant van de kavels wordt gevormd door een singelbeplanting van eiken en verschillende soorten struikvormers. Deze strook vormt de scheiding tussen het bedrijventerrein en het ecologische grasland.

Tussen de kavels zijn in aansluiting op de singel een soort ‘coulissen’ ingepast. Dit zijn rijen smalle bomen, waardoor een natuurlijke afscheiding ontstaat tussen de verschillende bedrijven. Het bevordert de natuurlijke opbouw van het terrein en onderstreep de landelijke setting waarin deze bedrijfslocaties een plek vinden. Elke kavel, behalve de eerste en de laatste, bevat één bomenrij.

Het grasland aan de andere kant van de singel heeft een dubbele functie. Op het land zullen paarden geweid worden, maar tevens dient het terrein een ecologische waarde te behouden. Langs de houtsingel wordt een waterpoel aangelegd, die het regenwater van de daken kan herbergen. Door de flauwe, wisselende taluds kan hier een  gevarieerde beplanting ontstaan en kunnen verschillende soorten dieren hier gebruik van maken. Tevens schermt het een deel van het gebied af voor de paarden. Op deze wijze wordt een extra component toegevoegd die bijdraagt aan de biodiversiteit en zorgt voor compensatie van de gebouwde omgeving.