Transformatie Jonge Poerink Borne

Aan de rand van het bedrijventerrein Molenkamp te Borne ligt het voormalige terrein van Jonge Poerink. Het merendeel van de loodsen en bedrijfsgebouwen zal worden afgebroken, waardoor de kans ontstaat om het terrein te herontwikkelen. Konder Wessels Projecten is deze uitdaging aangegaan en vroeg Bureau Maris in beeld te brengen, hoe bij herontwikkeling wonen en werken te combineren zijn.

Het inrichtingsvoorstel op structuurniveau omvat:

- 4 Appartementengebouwen met elk 7 wooneenheden.
- 9720 m2 aan woon/werkunits.
- 12 kavels voor twee-onder-één-kap woningen met een kavel van circa 250 m2.
- Een ruimte voor een speelvoorziening.
- Het hanteren van een parkeernorm van 1,8.

Uitgangspunt voor het ruimtelijk concept is aan te sluiten bij de bestaande stedenbouwkundige structuur. Aan de Prins Bernhardlaan komen de appartementengebouwen van 2 tot 3 lagen met kap. De  voorgevels van de gebouwen zijn gericht naar de Prins Bernhardlaan en de ontsluiting ligt aan de achterzijde van de kavel. Hierdoor worden de appartementengebouwen opgenomen in de  stedenbouwkundige opbouw van de Prins Bernhardlaan.

De entrees van het plangebied liggen aan de Molenkampsweg en de Industriestraat. Op de hoek van de Molenkampsweg is de oude directiewoning als waardevol pand ingepast. Daarachter liggen de woon / werkunits, die zich kenmerken door een karakteristieke tweezijdige ontsluiting. Hierdoor ontstaat een scheiding tussen ‘woon-‘ en ‘werkverkeer’. De woonhuizen kijken uit op een centrale groene ruimte, waar gelegenheid gecreëerd wordt voor parkeren en een speelvoorziening.

Een stevige groenstructuur omrandt het terrein en vormt een scheiding tussen de kavels die zich richten naar de Oonksweg en de Prins Bernhardlaan en de kavels die zich juist richten op de centrale groene ruimte. Tevens zorgt de groenstructuur voor een adequate erfscheiding tussen de bestaande kavels.