Kerstkaart

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Het was enerverend, uitdagend, het bracht nieuwe perspectieven en vroeg veel flexibiliteit. De hele maatschappij moest schakelen. We moesten nieuwe manieren verkennen om contacten te onderhouden en samen te werken. Dichtbij huis ontdekten we nieuwe plekken, of stoorden we ons aan zaken in de leefomgeving. De buitenruimte werd nog meer een plek waar we samen gebruik van maken en samen komen Рop afstand.

Voor het nieuwe jaar wensen we u allereerst een goede gezondheid toe en daarnaast vernieuwde energie om met de inzichten van het afgelopen jaar aan de slag te gaan. Wij zullen blijven werken aan plannen waar het prettig wonen, werken en ontspannen is. Dat doen we graag weer samen met u!